Podporujeme


Podporujeme dlouhodobé cíle

Věříme, že jakožto úspěšná firma můžeme a také máme společnosti co nabídnout. Cíleně se snažíme podporovat tam, kde to opravdu smysl má. Tedy ve vzdělávání a sportu. Spolupracujeme tudíž s učilišti, přičemž pomáháme studentům získat praxi, zkušenosti a uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě také podporujeme a sponzorujeme různá sportovní odvětví, konkrétně fotbalové kluby Tatran Rousínov, sportovní oddíl JetSaam Gym.

 


 

Jetsaam Gym Brno
Jetsaam Gym Brno